OM OSS

SIMONE NILSSON

Simone Nilsson arbetar med psykoterapi och mindfulness samt utbildar inom metoden Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT). Hon arbetar med enskilda terapier – Kognitiv Beteendeterapi (KBT), par – Emotionally Focused Therapy for couples (EFT) och grupper. Simone handleder även andra inom psykosocialt arbete. Hon arbetar med mindfulness på arbetsplatser både inom den privata sektorn (företagsledare och anställda i medelstora och större företag) och kan anlitas för att återkommande besöka din arbetsplats eller skräddarsy ett upplägg på Starling Heights samt har återkommande kunder inom den offentliga sektorn. En annan målgrupp är yrkespersoner så som sjukhuspersonal, brandmän och poliser som möter människor i svåra situationer.

Simone har en Bachelor i Psykologi, grundläggande utbildning inom Psykoterapi och en Master från Oxford University i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi.

Simone utbildar och tar emot kunder i språken: svenska, engelska och franska.

ANITA AARONSVIK

Anita är familjeterapeut och socionom. Hon har en grundläggande psykoterapeututbildning med systemisk interaktionistisk grund från Linnéuniversitet och är utbildad i EFT (emotionellt fokuserad parterapi). Hon har arbetat i över 20 år med familjer i olika konstellationer. Både med par, barn och ungdomar, hela familjer samt med barngrupper för barn till föräldrar med känslomässig sjukdom enligt den amerikanska metoden CAP (Children are people too). Anita har även arbetat med familjerätt.

När du träffar Anita, utgår hon från anknytningsteorin, och de relationer som är viktiga för dig.

Anita utför samtalsterapi i språken: svenska och engelska.

NILIMA LINDMARK HOLLANDER

Nilima Lindmark Hollander arbetar som Mindfulnessinstruktör. Hon har rötter i naturvetenskapen som utbildad maringeolog och biolog.

Hon kom i kontakt med Mindfulness efter att ha förlorat båda sina föräldrar i cancer. Nilima såg ett kraftigt växande behov av anhörigstöd och jobbar med mindre grupper av anhöriga för att hjälpa dem att inte tappa sin ork och styrka i den sorg, hjälplöshet och ilska som följer med att se en nära anhörig sjuk.

Nilima jobbar med Anhörigstöd och håller kurser i Mindfulness i språken: svenska och engelska.

Vill du göra en intresseanmälan?

Eller har du kanske någon fråga? Skicka oss ett meddelande och vi hör av oss så snart vi kan.